Rozkład jazdy

Strzałkowice - Legnica Weekend

Sprzedaż biletów miesięcznych w najbliższym terminie: 27.05-5.06.2019 ul Piastowska bud Poczty Głównej pok 72

Regulamin przewozów

Lp. Przystanek Nr przystanku Km odległość
między
przystankami
1

6x
2

6,7 x
3

6x
4

7x