Rozkład jazdy

Strzałkowice - Legnica

Sprzedaż biletów miesięcznych w najbliższym terminie: 27.05-5.06.2019 ul Piastowska bud Poczty Głównej pok 72

Regulamin przewozów

Lp. Przystanek Nr przystanku Km odległość
między
przystankami
1

1-5x
2

1-5x
3

1-5Fx
4

1-5x
5

1-5x
6

1-5x
7

1-5x
8

1-5x