Timetable

Legnica - Chojnów

Sprzedaż biletów miesięcznych w najbliższym terminie: 27.05-5.06.2019 ul Piastowska bud Poczty Głównej pok 72

Transport regulations

Lp. Przystanek Nr przystanku Km odległość
między
przystankami
1

1-7x
2

1-7x
3

1-5x
4

1-5xF
5

1-7xF
6

1-5xF
7

1-7x
8

1-5xF
9

1-5x
10

1-5x
11

1-5xF
12

1-7x
13

1-7x
1 Legnica - Dworcowa - PKP 02 1 0,0 0,0 06:35 07:40 08:45 09:35 11:00 12:55 13:50 14:45 15:35 16:40 17:40 18:45 19:50
2 Legnica - Piastowska - Rycerska 04 2 0,3 0,3 06:38 07:43 08:48 09:38 11:03 12:58 13:53 14:48 15:38 16:43 17:43 18:48 19:53
3 Legnica - Chojnowska - Jagiellońska 01 3 0,5 0,2 06:42 07:47 08:52 09:42 11:07 13:02 13:57 14:52 15:42 16:47 17:47 18:52 19:57
4 Legnica - Chojnowska - Fredry 05 4 1,4 0,9 06:44 07:49 08:54 09:44 11:09 13:04 13:59 14:54 15:44 16:49 17:49 18:54 19:59
5 Legnica - Chojnowska - Boczna 07 5 1,8 0,4 06:45 07:50 08:55 09:45 11:10 13:05 14:00 14:55 15:45 16:50 17:50 18:55 20:00
6 Lipce nr 95 6 2,5 0,7 06:47 07:52 08:57 09:47 11:12 13:07 14:02 14:57 15:47 16:52 17:52 18:57 20:02
7 Gnieromirowice nr 97 7 6,3 3,8 06:49 07:54 08:59 09:49 11:14 13:09 14:04 14:59 15:49 16:54 17:54 18:59 20:04